Monday, 28 April 2014

Pandangan Terhadap Isu Semasa

Tajuk : Pandangan Terhadap Isu Semasa
Tempoh Kajian : 11 - 18 April 2014
Bilangan Responden : 61 Orang
Kaedah Kajian : Soalselidik atas talian

Hasil KajianPerbandingan pandangan terhadap isu yang dibangkitkan antara responden yang menyertai Parti Politik/Jemaah dengan responden yang tidak menyertai mana-mana Parti Politik/Jemaah.
No comments:

Post a Comment