Tuesday, 3 June 2014

Pandangan Terhadap Isu Penangguhan Pelaksanaan Hudud di Malaysia

Tempoh Kajian : 14 - 23 Mei 2014
Bilangan Responden : 56 Orang
Kaedah Kajian : Soalselidik atas talian

Hasil Kajian

Agama
Penyokong Kerajaan (BN)
Penyokong Pembangkang (PR)
Tidak menyokong mana-mana
Lain-lain
Jumlah
Bukan Islam
Adakah anda bersetuju pelaksanaan hukum hudud ditangguhkan 
Tidak
1
1
4
1
7
100.0%
33.3%
57.1%
50.0%
53.8%
Ya
0
2
3
1
6
0.0%
66.7%
42.9%
50.0%
46.2%
Jumlah
1
3
7
2
13
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Islam
Adakah anda bersetuju pelaksanaan hukum hudud ditangguhkan 
Tidak
1
5
22
8
36
50.0%
71.4%
91.7%
80.0%
83.7%
Ya
1
2
2
2
7
50.0%
28.6%
8.3%
20.0%
16.3%
Jumlah
2
7
24
10
43
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%


Sebab Bersetuju Hudud Ditangguhkan
Frequency
Percent
Ada banyak lagi perkara yang lebih utama
2
3.6
Ajaran agama terdapat tafsiran yang berbeza, oleh itu tidak elok memaksa orang lain menerima tafsiran daripada pihak yang tertentu
1
1.8
Demokrasi  tidak membenarkan Hukum Hudud dilaksanakan
1
1.8
Hukum Hudud tidak sesuai dilaksanakan di Malaysia
6
10.7
Lain-lain
3
1.8

Jumlah
13
100.0


 Sebab Tidak Bersetuju Hudud Ditangguhkan
Frequency
Percent

Hukum hudud adalah hak orang Islam yang tidak bercanggah dengan perlembagaan
10
17.9

Hukum Hudud wajib dilaksanakan oleh pemerintah ke atas orang Islam sahaja
4
7.1

Hukum hudud wajib dilaksanakan oleh pemerintah kepada semua rakyat termasuklah keatas orang bukan Islam
21
37.5

Lain-lain
8
10.7

Jumlah
43
100.0No comments:

Post a Comment